Lịch cắt điện Sóc Trăng danh sách chi tiết

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

03/10/2022

từ 07:30 – 12:00

Một phần Khóm 2 -Phường 2.

Điện lực Ngã Năm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/10/2022

từ 08:00 – 16:30

Bao gồm một phần ấp Kinh Ngay 2, ấp Tràm Kiến – xã Châu Hưng.

Điện lực Thạnh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/10/2022

từ 13:00 – 16:30

Một phần Khóm 2 -Phường 2.

Điện lực Ngã Năm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/10/2022

từ 07:30 – 11:30

Một phần ấp Long Phước – xã Long Bình

Điện lực Ngã Năm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/10/2022

từ 07:30 – 12:30

thuộc Khu đô thị 5A (các đường D6, D8, 9 A, 9B)

Điện lực thành phố Sóc Trăng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/10/2022

từ 07:30 – 17:30

thuộc Khu đô thị 5A các đường Số: 6, 7, 8, 9A, 9B, 21, 22, 23, D6, D7, D8, N10, N12, N14, N17

Điện lực thành phố Sóc Trăng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/10/2022

từ 07:30 – 17:30

thuộc Khu đô thị 5A các đường Số: 6, 7, 8, 9A, 9B, 21, 22, 23, D6, D7, D8, N10, N12, N14, N17

Điện lực thành phố Sóc Trăng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/10/2022

từ 08:00 – 13:00

Ấp Đào Viên, xã Viên Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

Điện lực Trần Đề

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/10/2022

từ 08:00 – 13:30

Một phần Ấp An Nghiệp xã An Thạnh 3, Ấp Vàm Hồ, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng

Điện lực Cù Lao Dung

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

04/10/2022

từ 08:00 – 15:30

Ấp HộiTrung, thị trấn Lịch Hội Thượng và ấp Nhà Thờ, xã Trung Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

Điện lực Trần Đề

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

04/10/2022

từ 08:00 – 15:30

Ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, Sóc Trăng

Điện lực Trần Đề

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/10/2022

từ 08:00 – 16:00

Ấp Mây Hắc, xã Hậu Thạnh, huyện Long Phú.

Điện lực Long Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/10/2022

từ 08:00 – 16:30

Ấp Phú Đức, xã Long Phú, huyện Long Phú.

Điện lực Long Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/10/2022

từ 08:00 – 17:00

– Một phần các ấp Cảng Buối, Giầy Lăng, xã Hỏa Đông, thị xã Vĩnh Châu.

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

04/10/2022

từ 13:00 – 14:30

Bao gồm một phần ấp 23 – xã Châu Hưng, ấp số 8 – Thị trấn Hưng Lợi.

Điện lực Thạnh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/10/2022

từ 14:30 – 16:00

Bao gồm một phần ấp Kinh Ngay 2 – xã Châu Hưng, ấp số 8 – Thị trấn Hưng Lợi.

Điện lực Thạnh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/10/2022

từ 16:00 – 17:30

Bao gồm một phần ấp Tân Lộc, ấp Tân Nghĩa – xã Lâm Tân.

Điện lực Thạnh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp